Emergency Preparedness

emergency preparedness

"Emergency Preparedness"


วิดีโอนี้จัดทำโดย USGS (U.S. Geological Survey) ของอเมริกา อ้างถึงเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขนาด 7.8 ริกเตอร์ ในเขตแคลิฟอร์เนียใต้ ในวันที่ 13 พ.ย. ปี 2008 เวลา 10 โมงเช้า ในขณะที่ประชาชนดำเนินชีวิตกันตามปรกติ

วัตถุประสงค์ในการจัดทำวีดิโอเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเตรียมความพร้อมให้กับตนเอง และธุรกิจภายใต้สถานก

ารณ์ฉุกเฉิน เพื่อการดำรงชีพ หรือเพื่อให้ภาคธุรกิจจัดเตรียมแผนฉุกเฉินรองรับสถานการณ์ภายใน 3 วัน หรือ 72 ชม. แรก เมื่อเกิดภัยพิบัติที่ไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้น เพราะกว่าความช่วยเหลือจากภาครัฐจะมาถึง อาจใช้เวลานานพอสมควร

ภัยพิบัติต่าง ๆ อาจเกิดได้ทุกเมื่อ ดังนั้น การจัดเตรียมความพร้อม และเครื่องยังชีพที่จำเป็นสำหรับ 72 ชม. แรก เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพื่อช่วยเหลือตนเองและคนรอบข้าง

สำหรับประเทศไทย โอกาศที่จะเกิดเหตุรุนแรงตามที่ปรากฏในวีดิโอค่อนข้างจะน้อย แต่ถ้าเกิดขึ้นก็อาจส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพได้ไม่มากก็น้อย

การเตรียมความพร้อมนั้นถือว่าเป็นการบริหารความเสี่ยงให้กับชีวิตตนเองและคนข้างเคียง เป็น
"Risk Management for Life"

ทุกคนสามารถจัดเตรียมความพร้อมได้ด้วยตนเอง และทุกท่านที่ติดตามข่าวสารเรื่องภัยพิบัติต่าง ๆ มานั้น โปรดตระหนักแต่อย่าตระหนก เสพย์สื่อข่าวสารอย่างมีสติ

"Empower Yourself and Family - Be Prepared"

http://youtu.be/cYrFXgx0xi8

 

 


Older Post


Leave a comment

Sale

Unavailable

Sold Out