Blog Posts — 14500 rechargeable

Klarus 14GT-80UR 14500 800mAh USB Rechargeable Battery

Posted by Supachai ANGKAPRASERT on

Klarus 14500 800mAh 3.7V แบตเตอรี่ li-ion คุณภาพสูง ขั้วบวกเป็นแบบ Button Top มาตรฐานชาร์จไฟตรงผ่านพอร์ต Micro USB ที่ส่วนหัวของแบตเตอรี่  พร้อมไฟบอกสถานะการชาร์จ

แบตเตอรี่ใช้แกนเซลล์ของ Panasonic มีค่าแรงต้านทานในแกนเซลล์ต่ำ จ่ายกระแสไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแผงวงจร PCB ควบคุมการทำงาน

รีชาร์จได้มากกว่า 500 รอบการชาร์จ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

Read more →