Blog Posts — ACEBEAM L16

ACEBEAM L16 2000LMS 90800CD 603M

Posted by Supachai ANGKAPRASERT on

ไฟฉายแทคทิคอล ให้แสงขาวแบบ Super Bright ลำแสงเข้ม พุ่งไกล 603 เมตร มีระบบชาร์จไฟในตัวผ่าน Micro USB Port พร้อมไฟบอกสถานะการชาร์จ มีระบบสวิตช์ควบคุมอิสระ 2 ตำแหน่ง ปรับโหมดแสงได้ง่าย ตอบสนองต่อผู้ใช้ได้เร็ว  สวิตซ์ข้างปรับการใช้งานได้ 6 โหมด จำระดับแสงสุดท้ายที่ใช้ สวิตช์ท้าย ใช้เป็นโหมดเทอร์โบ  มีระบบวงจรควบคุมอุณหภูมิในการใช้งาน ขนาดลำตัวมาตรฐานรองรับสวิทซ์หางหนู ฐานปืน และฟิลเตอร์สี เหมาะสำหรับการใช้งานเชิงยุทธวิธี สำรวจพื้นที่จากระยะไกล ออกค่ายพักแรม แคมป์ปิ้ง 

Read more →