Blog Posts — CRI90+ flashlight

WUBEN TO46R 1100LMS 3306CD 115M CRI90+ Flashlight

Posted by Supachai ANGKAPRASERT on

ไฟฉายขนาดคอมแพค ประสิทธิภาพสูง มีค่าความเที่ยงตรงของแสงสูง CRI 90+ ด้วยหลอด LED NICHIA 219C x 3 ให้ค่าความสว่างที่ 1000 Lumens อุณหภูมิสี 4000K ให้แสงนุมนวลสบายตา แสงไม่จ้า กระจายแสงแบบ floodlight แสงกว้างครอบคลุมพื้นที่ไกลสุด 115 เมตร 

WUBEN TO46R มีค่าความเที่ยงตรงของแสงสูง เหมาะสำหรับการใช้งานทั้งใน และนอกสถานที่  เช่น การออกค่ายพักแรม แคมป์ปิ้ง การตรวจสอบบริเวณ ใช้เป็นไฟอ่านแผนที่ อ่านหนังสือ หรือใช้งานทั่วไป

Read more →