Blog Posts — Klarus

Klarus 14GT-80UR 14500 800mAh USB Rechargeable Battery

Posted by Supachai ANGKAPRASERT on

Klarus 14500 800mAh 3.7V แบตเตอรี่ li-ion คุณภาพสูง ขั้วบวกเป็นแบบ Button Top มาตรฐานชาร์จไฟตรงผ่านพอร์ต Micro USB ที่ส่วนหัวของแบตเตอรี่  พร้อมไฟบอกสถานะการชาร์จ

แบตเตอรี่ใช้แกนเซลล์ของ Panasonic มีค่าแรงต้านทานในแกนเซลล์ต่ำ จ่ายกระแสไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีแผงวงจร PCB ควบคุมการทำงาน

รีชาร์จได้มากกว่า 500 รอบการชาร์จ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว

Read more →


Klarus XT21X 4000 Lumens 24964CD 316M

Posted by Supachai ANGKAPRASERT on

Klarus XT21X ไฟฉายแทคติคอลประสิทธิภาพสูง ที่ได้รับเลือกเป็นไฟฉายสำหรับเจ้าหน้าที่ตำรวจฮ่องกงในการปฏิบัติหน้าที่ อุปกรณ์ตอบโจทย์การใช้งานได้หลากหลาย ออกแบบระบบวงจรควบคุมการใช้งานไฟฉายหลายฟังก์ชัน (Multiple Safety Protections) เพื่อความปลอดภัย และอายุใช้งานที่ยาวนาน ปรับระดับแสงได้ 5 ระดับ พร้อมไฟกะพริบ 2 โหมด ให้พลังแสงที่สว่างมากถึง 4000 Lumens ด้วยหลอด LED CREE® XHP70.2 P2 ให้แสงพุ่งและกว้างครอบคลุมพื้นที่ไกลสุดถึง 316 เมตร

Read more →