Blog Posts — LED Osram KP CSLNM1.F1 dedomed

Weltool T10-HG Green Light 994LMS 158000CD 795M

Posted by Supachai ANGKAPRASERT on

ไฟฉายที่เน้นประสิทธิภาพในการใช้คลื่นแสงที่สัมพันธ์กับดวงตามนุษย์ ให้คลื่นแสงสีเขียวที่ 550nm ซึ่งมนุษย์จะมองเห็นได้ดี แต่สายตาสัตว์รับรู้ได้ยาก คลื่นแสงจึงไม่รบกวนดวงตาสัตว์ เนื่องจากโครงสร้างเรตินาในดวงตาแตกต่างกัน

อุปกรณ์เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่ป่าไม้ ทหาร ตำรวจ การออกค่ายพักแรม การใช้งานในป่า การส่องดู หรือติดตามสัตว์เวลากลางคืน และยังใช้งานได้ดีในภูมิประเทศที่มีฝนตกชุก หรือมีหมอกควันหนาแน่น

Weltool T10-HG ใช้หลอด LED Osram KP CSLNM1.F1 dedomed ค่าความสว่างสูงสุด 994 lms 158,000cd สปิลแสงกว้าง แสงเข้มพุ่งไกลถึง 795 เมตร คุณภาพของแสงเหนือกว่าการใช้งานไฟฉายแสงขาว ปิดหน้าเลนส์ด้วยฟิลเตอร์สีเขียว

Read more →