Blog Posts — Multifunction Headlamp

Klarus HA2C Multifunction Headlamp 3200LMS 4970CD 141M

Posted by Supachai ANGKAPRASERT on

ไฟฉายคาดศีรษะรองรับการใช้งานอเนกประสงค์ 3200 Lumens ให้พลังแสงสว่างแบบ Super Bright ครอบคลุมพื้นที่ 141 เมตร  รองรับการใช้งานหลายรูปแบบทั้งใน และนอกสถานที่  สลับการใช้งานระหว่างไฟฉายคาดศีรษะ และไฟฉายมือถือได้อย่างรวดเร็ว ฝาปิดท้ายแม่เหล็กพลังสูงยึดติดแน่นกับโลหะให้อรรถประโยชน์หลากหลาย ใช้เป็นไฟส่องสว่างเฉพาะพื้นที่ ทำงานแบบแฮนด์ฟรี คลิปหนีบสองทางขนาดใหญ่สำหรับพกติดเข็มขัด ติดกระเป๋าเสื้อ หรือเป้สะพายหลัง หรือเปลี่ยนคลิปหนีบสลับด้านติดหมวกนิรภัย เพิ่มความคล่องตัวในการใช้งาน

อุปกรณ์ใช้สำรวจเส้นทาง ตรวจสอบบริเวณสถานที่ เดินทางท่องเที่ยว ปีนเขา เดินป่า ออกค่ายพักแรมแคมป์ปิ้ง ใช้เป็นไฟอ่านหนังสือ หรือใช้งานแบบ close up สำหรับงานช่าง ตรวจสอบซ่อมแซมอุปกรณ์ 

Read more →