Blog Posts — PD3.0

XTAR PB2S Portable Battery Charger & Power Bank QC3.0 & PD3.0

Posted by Supachai ANGKAPRASERT on

แบตเตอรี่ชาร์จเจอร์ และพาวเวอร์แบงค์ รองรับแบตเตอรี่ 3.6V/3.7V 18650/18700/20700/21700 แบบไม่มีวงจรหัวแบนมาตรฐาน และ li-ion 18650 แบบมีวงจร 

Battery Charger Function: Input: QC3.0 & PD3.0 5V2A/9V2A/12V1.5A  ระบบจะทำงานได้ประสิทธิภาพสูงสุด เมื่ออุปกรณ์ทั้งตัวรับ และตัวจ่าย รองรับ QC3.0 หรือPD3.0  ระบบจะใช้แรงดันไฟที่ 9V2A ชาร์จแบตเตอรี่ได้ที่ 2A x 2 ช่อง หรือ  2A x 1 ช่อง

Power Bank Function: จ่ายกระแสไฟให้กับอุปกรณ์ได้ 2 ช่องพร้อมกันผ่านพอร์ต USB QC3.0  และ PD3.0 ที่แรงดันไฟ 5V2A/9V2A/12V1.5A  ระบบจะทำการคำนวณการจ่ายกระแสไฟอัตโนมัติ ขึ้นกับอุปกรณ์ที่นำมาชาร์จ

ระบบจะปรับค่าแรงดันไฟของแบตเตอรี่ทั้ง 2 ก้อนให้เท่ากัน ก่อนทำการชาร์จ หรือดิสชาร์จ มีระบบ 0V Activation function สำหรับฟื้นฟูเซลล์แบตเตอรี่ที่มีปัญหาจากการโอเวอร์ดิสชาร์จ

Read more →