3M

ตลับกรอง 3M-6003 (Organic Vapor/Acid Gas Cartridge)

Regular price 450.00 ฿

ตลับกรอง 3M-6003 (Organic Vapor/Acid Gas Cartridge) จำนวน 1 แพ็ค (2 ตลับ)  

ป้องกันไอระเหยตัวทำละลาย ไอกรด และกรดแก๊สคลอรีน คลอรีนไดอ๊อกไซด์ กรดไฮโดรคลอไรด์ ไฮโดรเจนคลอไรด์ ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ แก๊สไอระเหยต่าง ๆ

เหมาะสำหรับงาน: การเติมสารเคมีในขั้นตอนการผลิตงานอุตสาหกรรมน้ำมันและแก๊ส งานประกอบ และงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร เครื่องยนต์อุตสาหกรรม การเปลี่ยนถ่ายสารเคมีงานผสมสารเคมี ล้างสารเคมี ยาฆ่าแมลง


More from this collection

Sale

Unavailable

Sold Out