3M-6006 (Multi Gas/Organic Vapor Cartridge)

3M-6006 (Multi Gas/Organic Vapor Cartridge)

1,500.00 ฿

Real time Visitors right now

3M-6006 (Multi Gas/Organic Vapor Cartridge)
จำนวน 1 แพ็ค (2 ตลับ) 

ใช้สำหรับบริเวณที่มีก๊าส และไอระเหยหลายประเภทประปนกัน ป้องกันไอระเหยตัวทำละลาย ไอกรด และแก๊สคลอรีน คลอรีนไดอ๊อกไซด์ ซัลเฟอร์ไดออกไซด์ กรดไฮโดรคลอไรด์ ไฮโดรเจนคลอไรด์ ฟอร์มัลดีไฮด์ เมททิลลามิน ไฮโดรเจนฟลูออไรด์ ไฮโดรเจนซัลไฟด์ แก๊สไอระเหยต่าง ๆ

เหมาะสำหรับงาน: ใช้สำหรับบริเวณที่มีก๊าส และไอระเหยหลายประเภทประปนกัน งานเติมสารเคมีในขั้นตอนการผลิตงานอุตสาหกรรม ล้างสารเคมี งานผสมสารเคมี ล้างสารเคมี ยาฆ่าแมลง งานประกอบ และงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร เครื่องยนต์อุตสาหกรรม งานขับรถขนส่ง และงานที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมน้ำมัน และแก๊สต่าง ๆ งานประกอบ และงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร เครื่องยนต์อุตสาหกรรม อุตสาหกรรมก่อสร้าง งานขจัดกากของเสียที่เป็นพิษที่เหลือจากกระบวนการผลิต งานพ่นสี ผสมสี การฉีดพ่นสเปรย์ ช่างยนต์ ช่างก่อสร้าง