Ultrafire

Ultrafire BRC 18650 4000 mAh 3.7V li-on battery 1 ก้อน

Regular price 200.00 ฿

แบตเตอรี่ li-ion Ultrafire BRC18650 4000 mAh ความจุจริงประมาณ 2600 mAh ขั้วบวกหัวนูนแบบ Button Top จ่ายกระแสไฟได้เสถียร เหมาะสำหรับไฟฉาย หรือเป็นแบตเตอรี่สำรอง มีวงจรอิเล็กทรอนิกส์ขนาดเล็กฝังไว้ที่ขั้วลบของแบตเตอรี่ คอยตรวจสอบการทำงาน ตลอดเวลาการใช้งาน ช่วยถนอมอายุการใช้งานของแบตเตอรี่ให้ยาวนานขึ้น สามารถรีชาร์จไฟได้ 300 รอบต่อช่วงอายุของแบตเตอรี่
* ความจุจริง 2600 mAh ทำงานที่ 3.7V 6Wh แรงดันไฟสูงสุดเมื่อชาร์จเต็ม 4.2V จ่ายกระแสไฟต่อเนื่องที่ 2A

มิติ : φ 18.1±0.2mm ความยาว 67.6±0.2mm น้ำหนัก 45g

มีวงจรป้องกันการใช้กระแสเกิน (Over Current) ป้องกันแรงดันชาร์จเกิน (Over Charge Voltage) ป้องกันการใช้ไฟในระดับโวลต์ที่ต่ำกว่ากำหนด (Over Discharge) สามารถชาร์จไฟซ้ำในขณะที่ประจุไฟในแบตเตอรี่ยังไม่หมด (No Memory Effect)

* แบตเตอรี่คุณภาพดี เหมาะสำหรับใช้เป็นแบตเตอรี่สำรอง


More from this collection

Sale

Unavailable

Sold Out