Warranty

Posted by Supachai ANGKAPRASERT on

Emergency Gear Backpack เป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย สำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฉาย และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ภายใต้แบรนด์ ดังต่อไปนี้

ระยะเวลาการรับประกันตั้งแต่ 6 เดือน -5 ปี แตกต่างกัน แลัวแต่สินค้าแต่ละชนิด ตามที่ระบุในคุณสมบัติของสินค้า :

  • ACEBEAM
  • CYANSKY
  • KLARUS
  • RovyVon
  • SPERAS
  • TANK007 
  • Weltool 

Limited Warranty:  ผู้ขายให้การรับประกันอุปกรณ์ตามเงื่อนไขการรับประกันของผุ้ผลิต ลูกค้าจะได้รับการประกันคุณภาพ และบริการหลังการขาย กรณีที่พบข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากการผลิต 

 


1. การรับประกันสินค้านับจากวันที่ซื้อ ภายในระยะเวลา 15 วัน

ลูกค้าขอเปลี่ยนสินค้าตัวใหม่ได้ภายใน 15 วัน นับจากวันที่ซื้อ กรณีที่พบข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากการผลิต ลูกค้าสามารถแจ้งอาการ และจัดส่งสินค้ากลับมายังผู้ขายทางไปรษณีย์ โดยลูกค้าชำระเพียงค่าจัดส่งพัสดุไปรษณีย์เท่านั้น หลังจากตรวจสอบแล้ว ถ้าพบว่ามีข้อบกพร่องจากการผลิตจริง ทางผู้ขายจะจัดส่งสินค้าตัวใหม่ให้

 


2. การรับประกันสินค้าหลังจากระยะเวลา 15 วัน ถึง 1 - 5 ปี 

หากสินค้ามีปัญหาในการใช้งานจากสภาพการใช้งานตามปกติ ลูกค้าสามารถส่งสินค้ากลับมายังผู้ขายทางไปรษณีย์ เพื่อส่งซ่อมได้ ทางผู้ขายจะประสานกับผู้ผลิต เพื่อตรวจสอบ และซ่อมแซม โดยลูกค้าชำระค่าจัดส่งพัสดุไปรษณีย์เท่านั้น

 

หากสินค้ามีปัญหาจากการใช้งาน ลูกค้าสามารถส่งสินค้ากลับมายังผู้ขายทางไปรษณีย์ เพื่อส่งซ่อมได้ ทางผู้ขายจะประสานกับผู้ผลิต เพื่อตรวจสอบ และประเมินราคาซ่อมแซม โดยลูกค้าชำระค่าใช้จ่ายตามจริง

ทางผู้ขายจะจัดส่งกลับไปซ่อมที่โรงงานของผู้ผลิต โดยใช้เวลาในการดำเนินการทั้งหมดประมาณ 1-2 เดือน ทางผู้ผลิตจะจัดส่งสินค้ากลับคืนไปยังลูกค้าโดยตรง

 


3. การรับประกันสินค้าหลังจากระยะเวลา 15 วัน ถึง 1 - 5 ปี 

หากสินค้ามีปัญหาจากการใช้งาน ลูกค้าสามารถส่งสินค้ากลับมายังผู้ขายทางไปรษณีย์ เพื่อส่งซ่อมได้ ทางผู้ขายจะประสานกับผู้ผลิต เพื่อตรวจสอบ และประเมินราคาซ่อมแซม โดยลูกค้าชำระค่าใช้จ่ายตามจริง

ทางผู้ขายจะจัดส่งกลับไปซ่อมที่โรงงานของผู้ผลิต โดยใช้เวลาในการดำเนินการทั้งหมดประมาณ 1-2 เดือน ทางผู้ผลิตจะจัดส่งสินค้ากลับคืนไปยังลูกค้าโดยตรง

 


เงื่อนไขการรับประกัน:

สินค้าที่อยู่ในการรับประกัน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้

1. สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีกล่องและอุปกรณ์ครบทุกชิ้น พร้อมทั้งบัตรรับประกัน และ Warranty Sticker อยู่ในสภาพสมบูรณ์
2. สินค้าไม่แตก หัก สีลอก บิ่น หรือมีชิ้นส่วนสินค้าหายไป ไม่มีร่องรอยแกะ หรือถอดประกอบชิ้นส่วนสินค้าเพื่อซ่อมเอง

 


 

สินค้าทีอยู่นอกการรับประกัน ได้แก่ แบตเตอรี่ทุกชนิด อแดปเตอร์ สายไฟ ฟิลเตอร์ หรืออุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ

 


การสิ้นสุดการรับประกัน:

1. กรณีที่ผู้ผลิตตรวจสอบ และพบว่าปัญหาเกิดจากการใช้งานไม่ถูกวิธี หรือใช้งานผิดประเภท ทำให้สินค้าได้รับความเสียหาย เช่น มีร่องรอยการไหม้ภายในวงจร เนื่องจากการใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐาน การใช้กระแสไฟชาร์จที่สูงเกินกว่าค่าที่ผู้ผลิตกำหนด ไฟกระชาก
2. สินค้าได้รับความเสียหายจากการตกหล่น ได้รับการกระแทกอย่างแรง สินค้าตกน้ำ หรือมีร่องรอยความชื้นเกิดขึ้นในตัวอุปกรณ์  อันเกิดจากความผิดพลาดในการใช้งานของผู้ซื้อ
3. มีร่องรอยการแกะ หรือถอดประกอบชิ้นส่วนอุปกรณ์
4. มีร่องรอยแบตเตอรี่รั่วซึมในตัวอุปกรณ์
5. สินค้ามีอายุครบตามจำนวนปีการรับประกัน นับจากวันที่ซื้อ  

 0 comments


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published