XTAR Battery Charger

เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ของ XTAR ใช้งานกับแบบเตอรี่ได้หลายรุ่น ตรวจจับชนิดของแบตเตอรี่โดยอัตโนมัติ  หยุดจ่ายกระแสไฟฟ้าเมื่อชาร์จเต็ม ปลอดภัย สามารถปล่อยชาร์จไฟข้ามคืนได้ เครื่องชาร์จทุกรุ่นมีระบบ "0V activation function" นวัตกรรมของ XTAR สามารถกระตุ้นแบตเตอรี่ที่มีปัญหาจากการโอเวอร์ชาร์จ เพื่อให้สามารถนำกลับมาใช้ได้ใหม่