Diving Flashlight

ไฟฉายดำน้ำคุณภาพสูง ผลิตจากอลูมิเนียมอัลลอยเกรดอากาศยาน แข็งแรง ทนทาน กันสนิม ป้องกันการกัดกร่อนจากน้ำทะเล กันน้ำที่ระดับความลึก 100 เมตร

ค่าแรงเทียนสูง ลำแสงพุ่งเป็นลำได้ไกลใต้น้ำ ม่านแสงครอบคลุมพื้นที่เป็นวงกว้างด้วยความเข้มแสงสูงสุด