บัญชีสำหรับการชำระค่าสินค้า

บัญชีสำหรับการชำระค่าสินค้า

  • ชื่อบัญชี: ศุภชัย อังคประเสริฐ

  • โทร 082-574-0002

  • ธนาคารกสิกรไทย ออมทรัพย์ 

  • หมายเลขบัญชี 806-2-038293

 

ลูกค้าสามารถแจ้งการชำระเงินได้ผ่านทาง Messenger Inbox

https://m.me/emergencygearbackpack