Tactical Flashlight

อุปกรณ์ส่องสว่างประสิทธิภาพสูง ออกแบบแทคติคอล ให้ค่าความสว่าง และแรงเทียนสูง ให้แสงพุ่งไกลเข้าเป้าหมายชัดเจน (Throw Beam) มีอุปกรณ์เสริม เช่น ฟิลเตอร์ ฐานปืน และสวิทซ์หางหนู เพิ่มความสะดวก และประสิทธิภาพในการใช้งาน

เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ปฏิบัติงาน การค้นหา สำรวจพื้นที่ หรือการใช้งานทั่วไป