Emergency Gear Backpack - Sales Promotion Inside

Tactical Flashlight

ไฟฉายแทคติคอล ประสิทธิภาพสูง ให้แสงพุ่งไกลเข้าเป้าหมายชัดเจน (Throw Beam) เหมาะสำหรับเจ้าหน้าที่ใช้ปฏิบัติงาน การค้นหา สำรวจพื้นที่ หรือการใช้งานทั่วไป