Emergency Preparedness

Emergency Gears

อุปกรณ์ และเครื่องมือต่าง ๆ ที่จำเป็นสำหรับการจัดเตรียมเป้ยังชีพฉุกเฉิน เตรียมความพร้อมให้กับตัวเองเพื่อรับมือกับเหตุการณ์ต่าง ๆ ที่คาดไม่ถึง ให้ช่วยเหลือตัวเองได้ภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง ตามหลักการ Emergency Preparedness