Molicel P26A INR18650 2600mAh 3.6V 35A

Molicel P26A INR18650 2600mAh 3.6V 35A

340.00 ฿

Real time Visitors right now

**ราคาก้อนละ 340 บาท**


แบตเตอรี่คุณภาพสูง
Molicel/NPE P26A ขั้วบวกหัวแบน Flat Top มาตรฐาน แกนเซลล์คุณภาพสูงเกรด A มีค่าแรงต้านทานภายในเซลล์ต่ำ แบตเตอรี่จ่ายกระแสไฟได้อย่างมีประสิทธิภาพ จ่ายกระแสไฟต่อเนื่องที่ 25A และสูงสุดที่ 35A เหมาะสำหรับอุปกรณ์ที่ต้องการกระแสไฟในปริมาณมาก และรวดเร็ว

สามารถรีชาร์จได้ 500 รอบการชาร์จ ประจุไฟในระบบจะยังคงเหลือ 80% หลังจาก 500 รอบ ช่วยประหยัดค่าใช้จ่ายในระยะยาว


คุณสมบัติ:

 • ความจุเต็ม 2600mAh ทำงานที่ 3.6V 9.5Wh แรงดันไฟสูงสุดเมื่อชาร์จเต็ม 4.2V+/-0.05V
 • จ่ายกระแสไฟต่อเนื่องที่ 25A
 • จ่ายกระแสไฟสูงสุด 35A
 • ค่าแรงต้านทานในแกนเซลล์ (Internal Resistance) ≤ 20mΩ
 • รองรับกระแสไฟชาร์จสูงสุดที่ 6A
 • ระยะเวลาในการชาร์จ 90 นาที
 • อุณหภูมิระหว่างการชาร์จ-0~60℃
 • อุณหภูมิขณะใช้งาน: -40~60℃
 • แบตเตอรี่จะหยุดการทำงานเมื่อแรงดันไฟลดลงมาที่ 2.5V
 • มิติ : φ 18.3 mm +/- 0.3mm x  H65.05 +/- 0.15mm
 • น้ำหนัก: 48g
 • มาตรฐาน: RoHs, FCC, CE
 • Designed and manufactured by E-One Moli Energy Corp. (Molicel) & N-Power Energy Limited (NPE), Hong Kong