Weltool W4 Yellow Filter

Weltool W4 Yellow Filter

300.00 ฿

Real time Visitors right now

Weltool W4 Yellow Filter 
LF61Y Yellow Filter Lens Protector

ฟิลเตอร์สีเหลืองออกแบบสำหรับครอบหัวไฟฉาย Weltool W4  ช่วยปกป้องเลนส์ สลับใช้งานเพื่อเปลี่ยนไฟสีขาว และเหลืองได้อย่างรวดเร็ว

ฟิลเตอร์สีเหลืองช่วยในการส่องสว่าง ใช้งานได้ดีในหน้าฝน หน้าหนาว บริเวณที่หมอกควัน หรือการใช้งานทั่วไปในเวลากลางคืน