สาระความรู้

Emergency Preparedness

emergency preparedness

Emergency Preparedness

"Emergency Preparedness" วิดีโอนี้จัดทำโดย USGS (U.S. Geological Survey) ของอเมริกา อ้างถึงเหตุแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ขนาด 7.8 ริกเตอร์ ในเขตแคลิฟอร์เนียใต้ ในวันที่ 13 พ.ย. ปี 2008 เวลา 10 โมงเช้า ในขณะที่ประชาชนดำเนินชีวิตกันตามปรกติวัตถุประสงค์ในการจัดทำวีดิโอเพื่อกระตุ้นให้ประชาชนเตรียมความพร้อมให้กับตนเอง และธุรกิจภายใต้สถานก ารณ์ฉุกเฉิน เพื่อการดำรงชีพ หรือเพื่อให้ภาคธุรกิจจัดเตรียมแผนฉุกเฉินรองรับสถานการณ์ภายใน 3 วัน หรือ 72 ชม. แรก เมื่อเกิดภัยพิบัติที่ไม่ได้คาดคิดเกิดขึ้น เพราะกว่าความช่วยเหลือจากภาครัฐจะมาถึง อาจใช้เวลานานพอสมควรภัยพิบัติต่าง ๆ อาจเกิดได้ทุกเมื่อ ดังนั้น การจัดเตรียมความพร้อม และเครื่องยังชีพที่จำเป็นสำหรับ 72 ชม. แรก เป็นสิ่งที่สำคัญมากเพื่อช่วยเหลือตนเองและคนรอบข้างสำหรับประเทศไทย โอกาศที่จะเกิดเหตุรุนแรงตามที่ปรากฏในวีดิโอค่อนข้างจะน้อย แต่ถ้าเกิดขึ้นก็อาจส่งผลกระทบต่อการดำรงชีพได้ไม่มากก็น้อยการเตรียมความพร้อมนั้นถือว่าเป็นการบริหารความเสี่ยงให้กับชีวิตตนเองและคนข้างเคียง เป็น"Risk Management for Life"ทุกคนสามารถจัดเตรียมความพร้อมได้ด้วยตนเอง และทุกท่านที่ติดตามข่าวสารเรื่องภัยพิบัติต่าง ๆ มานั้น โปรดตระหนักแต่อย่าตระหนก เสพย์สื่อข่าวสารอย่างมีสติ "Empower Yourself and Family - Be Prepared"http://youtu.be/cYrFXgx0xi8    

Read more →


แนะนำบริษัท XTAR

XTAR

แนะนำบริษัท XTAR

XTAR เป็นชื่อผลิตภัณฑ์การค้า จดทะเบียนในประเทศจีน ในปี 2006 โดยบริษัท Shenzhen XTAR Electronics Co., Ltd, ผู้มีความเชี่ยวชาญ คิดค้น วิจัยและพัฒนา li-ion battery, smart charger และ LED flashlight โดยใช้เทคโนโลยี และนวัตกรรมการผลิตที่ทันสมัย ได้รับมาตรฐานสากลจากหลายสถาบัน อาทิ CE และ RoHS. นับตั้งแต่ก่อตั้งบริษัทเป็นเวลาร่วม 10 ปี สินค้าภายใต้แบรนด์ XTAR ได้รับการยอมรับจากทั่วโลก และจัดจำหน่ายไปแล้วมากกว่า 120 ประเทศ ทางเพจเป็น Authorized Distributor ของ Shenzhen XTAR Electronics Co., Ltd, หมายเลข 00006691 "And we always believe in that China’s Got Quality, embraced with this faith, we want the world to experience the real quality of China."สามารถดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ www.xtar.cchttps://youtu.be/4UhScJkukwM

Read more →


ความรู้เรื่องพวงกุญแจเรืองแสงทริเทียม GTLS

clear nite glowring tritium

ความรู้เรื่องพวงกุญแจเรืองแสงทริเทียม GTLS

ความรู้เรื่องพวงกุญแจเรืองแสงทริเทียม GTLS ทางเพจเป็น Authorized Distributor in Thailand ของบริษัท Self Powered Safety Products Ltd., England สำหรับผลิตภัณฑ์ Safety Marker พวงกุญแจเรืองแสงทริเทียมแบบ Firefly Miniglow, Clear Nite GlowRing และ Firefly MegaGlow พวงกุญแจเรืองแสงทริเทียม สินค้านวัตกรรม นำเข้าจากประเทศอังกฤษ ผลิตจากเทคโนโลยีชั้นสูงทริก้าไลท์ (trigalight ® Gaseous Tritium Light Source - GTLS) สินค้าผลิตมาในรูปแบบของพวงกุญแจพกพาที่ผลิตแสงสว่างได้ด้วยตัวเองโดยไม่ต้องใช้แบตเตอรี่ หรือแหล่งพลังงานภายนอก ให้แสงสว่างอย่างต่อเนื่องถาวรเป็นเวลา 10 ปี สามารถมองเห็นได้ในที่มืดในระยะทาง 30 ฟุต หรือประมาณ 9 เมตร ตัวแท่งพวงกุญแจผลิตจากโพลิคาร์บอเนต เกรด V0 มีความแข็งแรง โปร่งใส ไม่รั่ว ไม่ซึม ต้านทานการขีดข่วน และแรงกระแทกได้ดี ภายในแท่งบรรจุด้วยแก้วบอโรซิลิเกต (borosilicate glass) หรือ แก้วแข็งขนาดเล็กปิดผนึกไว้ บรรจุก๊าซทริเทียม (Tritium หรือ Gaseous Tritium Light Source - GTLS) และเคลือบด้วยสารฟอสเฟอร์ (phosphor) Tritrium หรือ Gaseous Tritium Light Source (GTLS) คือธาตุชนิดหนึ่งซึ่งเรืองแสงได้ด้วยตัวเอง ไม่ต้องอาศัยการชาร์จพลังงานจากแหล่งพลังงานอื่นๆ และมีอายุการใช้งานยาวนานกว่า 10 ปี ตามภาคทฤษฎี Tritium มีครึ่งชีวิต 12.3 ปี แสงจะค่อยลดลงช้า ๆ ตามระยะเวลาที่ผ่านไป ก๊าซทริเทียมจะมีการสลายตัวอยู่ตลอดเวลา และเกิดอนุภาค beta หรือ อิเล็กตรอนซึ่งจะไปกระทบสารเรืองแสงฟอสเฟอร์ที่ผิวหลอดแก้ว ทำให้เกิดการเรืองแสงอย่างต่อเนื่อง...

Read more →


“ผู้ค้าออนไลน์” ต้องแสดงราคา รายละเอียดสินค้า-บริการให้ชัดเจนบนสื่อออนไลน์

“ผู้ค้าออนไลน์” ต้องแสดงราคา รายละเอียดสินค้า-บริการให้ชัดเจนบนสื่อออนไลน์

เกร็ดความรู้ที่ควรทราบ: “ผู้ค้าออนไลน์” ต้องแสดงราคา รายละเอียดสินค้า-บริการให้ชัดเจนบนสื่อออนไลน์ มีผลแล้ว! บอร์ดคุมราคาสินค้าฯ ออกประกาศสั่ง “ผู้ค้าออนไลน์” ต้องแสดงราคา-รายละเอียดสินค้าและบริการ หวังให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสในการเปรียบเทียบราคาหรือค่าบริการก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ เผยรวมถึงค่าบริการ ประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด น้ำหนัก และรายละเอียด ด้วยการการเขียน พิมพ์ หรือกระทำให้ปรากฏในสินค้า ภาษาไทย หรือภาษาอื่นด้วยก็ได้ วันนี้ (20 มี.ค.) มีรายงานว่า ราชกิจจานุเบกษาได้เผยแพร่ประกาศคณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ ฉบับที่ 44 พ.ศ. 2560 เรื่องการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและบริการ ผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ หรือออนไลน์ “โดยที่คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการได้มีมติเมื่อวันที่ ๖ มกราคม ๒๕๖๐ เห็นควรกำหนดให้มีการกำกับดูแลการแสดงราคาและรายละเอียดเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าและ บริการผ่านระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ เพื่อให้ผู้บริโภคได้มีโอกาสในการเปรียบเทียบ ราคาหรือค่าบริการก่อนตัดสินใจซื้อสินค้าหรือใช้บริการ อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๙ (๕) มาตรา ๒๘ แห่งพระราชบัญญัติว่าด้วยราคาสินค้า และบริการ พ.ศ. ๒๕๔๒ คณะกรรมการกลางว่าด้วยราคาสินค้าและบริการ จึงออกประกาศดังต่อไปนี้ ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้ให้ใช้บังคับในทุกท้องที่ทั่วราชอาณาจักร ตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศ เป็นต้นไป ข้อ ๒ ในประกาศนี้ “ผู้ประกอบธุรกิจ” ได้แก่ ผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับการจำหน่ายสินค้าหรือบริการ ผ่านระบบพาณิชย์ อิเล็กทรอนิกส์หรือออนไลน์ ข้อ ๓ ให้ผู้ประกอบธุรกิจแสดงราคาจำหน่าย ค่าบริการ รวมถึงประเภท ชนิด ลักษณะ ขนาด น้ำหนัก และรายละเอียดของสินค้าหรือบริการ โดยการเขียน พิมพ์ หรือกระทำให้ปรากฏ ด้วยวิธีอื่นใดในระบบพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์หรือระบบออนไลน์ของผู้ประกอบธุรกิจนั้น ในลักษณะที่ชัดเจน ครบถ้วน เปิดเผย สามารถอ่านได้โดยง่าย การแสดงราคาจำหน่ายสินค้า ค่าบริการตามวรรคหนึ่ง ให้แสดงราคาต่อหน่วย ราคาหรือ ค่าบริการนั้นจะมีตัวเลขภาษาใดก็ได้ แต่ต้องมีตัวเลขอารบิคอยู่ด้วย สำหรับข้อความหรือรายการที่แสดงควบคู่กับราคาจำหน่ายหรือค่าบริการต้องเป็นภาษาไทย แต่จะมีภาษาอื่นด้วยก็ได้ ข้อ ๔ กรณีที่มีการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายอื่นๆ นอกเหนือจากราคาจำหน่ายสินค้าหรือ ค่าบริการที่ให้บริการที่แสดงไว้ตามข้อ ๓ ผู้ประกอบธุรกิจจะต้องแสดงค่าใช้จ่ายดังกล่าวให้ชัดเจน ครบถ้วนและเปิดเผย...

Read more →


การรับประกันสินค้า XTAR

การรับประกันสินค้า XTAR

ทางเพจเป็นตัวแทนจำหน่ายในประเทศไทย สำหรับผลิตภัณฑ์ไฟฉาย และเครื่องชาร์จแบตเตอรี่ภายใต้แบรนด์ XTAR จากบริษัท Shenzhen XTAR Electronics Co., Ltd. สินค้าที่ลูกค้าซื้อจากทางเพจ นับจากวันที่ 28 พ.ย. 2559 ได้รับการประกันคุณภาพและบริการหลังการขาย กรณีที่พบข้อบกพร่องอันเนื่องมาจากการผลิต ทางเพจให้การรับประกัน ดังนี้ การรับประกันสินค้า: 1. เปลี่ยนสินค้าให้ใหม่ทันทีภายใน 14 วัน นับจากวันที่ซื้อ ลูกค้าสามารถแจ้งอาการ และส่งเคลมสินค้าใหม่ได้ทางไปรษณีย์ และทางเพจจะจัดส่งสินค้าตัวใหม่ให้ทันที2. หากสินค้ามีปัญหาในการใช้งาน หลังจาก 14 วันนับจากวันที่ซื้อ จนถึง 2 ปี ลูกค้าสามารถส่งสินค้าทางไปรษณีย์เพื่อส่งซ่อมได้ ทางเพจจะประสานกับผู้ผลิตเพื่อซ่อมแซม และจะจัดส่งสินค้าตัวเดิมให้หลังจากได้รับสินค้าคืนจากผู้ผลิต โดยลูกค้าชำระเพียงค่าจัดส่งสินค้าเพื่อส่งซ่อมเท่านั้น   เงื่อนไขการรับประกันการเปลียนสินค้าใหม่: สินค้าที่อยู่ในการรับประกัน ต้องมีคุณสมบัติ ดังนี้ 1. สินค้าต้องอยู่ในสภาพสมบูรณ์ มีกล่องและอุปกรณ์ครบทุกชิ้น และมีหลักฐานการซื้อจากทางเพจ2. สินค้าไม่แตก หัก สีลอก บิ่น หรือมีชิ้นส่วนสินค้าหายไป ไม่มีร่องรอยแกะ หรือถอดประกอบชิ้นส่วนสินค้าเพื่อซ่อมเอง สินค้าทีอยู่นอกการรับประกัน: ได้แก่ แบตเตอรี่ทุกชนิด อแดปเตอร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ การสิ้นสุดการรับประกัน: 1. กรณีที่ผู้ผลิตตรวจสอบและยืนยันว่าปัญหาเกิดจากการใช้งานไม่ถูกวิธี หรือใช้งานผิดประเภท ทำให้สินค้าได้รับความเสียหาย เช่น มีร่องรอยการไหม้ภายในวงจร เนื่องจากการใช้อุปกรณ์ต่อพ่วงที่ไม่ได้มาตรฐาน หรือใช้กระแสไฟที่สูงเกินกว่าค่าที่ผู้ผลิตกำหนดไว้สำหรับอุปกรณ์ในแต่ละรุ่น2. สินค้าได้รับความเสียหายจากการตกพื้น ตกน้ำหรือมีร่องรอยความชื้น อันเกิดจากความผิดพลาดของผู้ซื้อ3. มีร่องรอยการแกะ หรือถอดประกอบชิ้นส่วนสินค้า4. สินค้ามีอายุครบ 2 ปี นับจากวันที่ซื้อ

Read more →

Sale

Unavailable

Sold Out