คำแนะนำในการใช้ไฟฉายประสิทธิภาพสูง

Posted by Supachai ANGKAPRASERT on

ไฟฉาย หรืออุปกรณ์ส่องสว่างจะทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ ขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น คุณภาพของแบตเตอรี่ที่ใช้งาน การใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพสูง และการดูแลรักษาหลังการใช้งาน เป็นส่วนสำคัญในการยืดอายุการใช้งานของไฟฉาย

  1. เลือกใช้ประเภทของแบตเตอรี่ ตามที่บริษัทผู้ผลิตกำหนดมา โปรดศึกษาว่าไฟฉายของท่าน รับแรงดันไฟฟ้าได้สูงสุดเท่าไหร่ การใช้แบตเตอรี่ผิดประเภท อาจส่งผลให้วงจรของไฟฉายเสียหายได้ 
  2. อย่าใช้แบตเตอรี่คุณภาพต่ำ หรือแบตเตอรี่ปลอมกับไฟฉาย 
  3. ไฟฉายที่มีพอร์ตชาร์จไฟในตัวผ่าน USB Type-C หรือ Micro USB ให้ความสะดวกในการใช้งานนอกสถานที่มาก แต่การชาร์จแบตเตอรี่ในลักษณะนี้ มีการถ่ายเทความร้อนต่ำ แบตเตอรี่ที่อยู่ในกระบอกไฟฉายจะมีอุณหภูมิสูงกว่าการถอดแบตเตอรี่ไปชาร์จกับเครื่องชาร์จแบตเตอรี่  ส่งผลให้อายุการใช้งานของแบตเตอรี่สั้นลง จึงควรจำกัดระยะเวลาในการชาร์จแบตเตอรี่ไม่ให้นานเกิน 1.5 ชั่วโมง การชาร์จบ่อย ๆ ใช้เวลาชาร์จน้อย ๆ จะให้ผลที่ดีกว่า
  4. การชาร์จแบตเตอรี่กับเครื่องชาร์จ เป็นวิธีที่ดีที่สุด ควรใช้เครื่องชาร์จแบตเตอรี่ที่มีคุณภาพสูงเท่านั้น มีระบบตัดไฟอัตโนมัติเมื่อเต็ม  เพื่อเป็นการถนอมเซลล์ของแบตเตอรี่ให้มีอายุการใช้งานยาวนาน
  5. ถึงแม้ว่าไฟฉายจะออกแบบมารองรับแรงกระแทก การตกจากที่สูง 1-2 เมตร แต่ไฟฉายประกอบด้วยวงจรอิเลคทรอนิคส์ และอุปกรณ์อื่น ๆ ที่มีความอ่อนไหว ซึ่งอาจทำให้ไฟฉายของท่านทำงานผิดปกติ หรือเกิดความเสียหายได้ และส่งผลต่อการรับประกัน
  6. ถอดแบตเตอรี่ออกจากตัวไฟฉาย หรือคลายเกลียวสวิทซ์ท้ายออกครึ่งทาง เมื่อไม่ได้ใช้งานระยะเวลานาน 
  7. การดูแลรักษาหลังการใช้งานไปในระยะหนึ่ง ใช้จาระบีซิลิโคนทาผิวสัมผัสรอบตัวไฟฉาย แล้วเช็ดออกให้สะอาดเพื่อรักษาสารที่เคลือบผิว ห่อพลาสติคเก็บในที่แห้ง
  8. ใช้จาระบีซิลิโคนทาหล่อลื่นเกลียวไฟฉาย และยางโอริง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการกันน้ำ

Newer Post


0 comments


Leave a comment

Please note, comments must be approved before they are published